Fritids och fritidsklubben

Fritidsavdelningar 

Här finns telefonnummer till de olika fritidsavdelningarna. Lättast att nå oss på telefon är efter kl 13.30.

Morgon och kvällsomsorg: Telefon: 018-727 58 26

Juniorclass: Telefon: 018-727 58 11

Förskoleklass: Telefon: 018-727 58 26

Åk 1: Telefon: 018-727 58 25

Blic 1 och Blic 2: Telefon: 018-727 58 32

Åk 2: Telefon: 018-727 58 28

Åk 3 och Blic 3: Telefon: 018-727 58 19

Fritidsklubben åk 4-6: Telefon: 018-727 16 14

Fritidssamordnare: Gunilla Söderström

19 oktober 2015