Lärare

Svenska klasser

Förskoleklass A: Lasse Olsson, Klara Lundblad
Förskoleklass B: Susanna Brynje, Carin Åhrberg
Klass 1A: Maria Brännströn Vaughn, Malin Relefors
Klass 1B: Karin Johansson, Annika Andersson, Veronica Öster
Klass 2A: Christine Björk Lendel, Ylva Kadin
Klass 2B: Anneli Eriksson, Maria Ronquist
Klass 3A: Louise Zander, Jenny Gustafsson
Klass 3B: Semiran Dag, Helena Johansson
Klass 4A: Malin Bergman, Victor Kinnbo
Klass 4B: Agneta Häll, Margot Eriksson
Klass 5:   Ulla Frisell 

Tvåspråkiga klasser

Junior Class: Jenny Ramsin, Emily Pasquariello
BLIC 1: Diana Druiven 
BLIC 2: Susan Nieland
BLIC 3: Anneli Elgh
BLIC 4: Malin Bjunér
BLIC 5: Malin Bjunér
BLIC 6: Håkan Gustafsson, Petra Rossbäck Holst
BLIC 7: Jessie Kolb, Celina Hongslo
BLIC 8: Larissa Hultberg, Tomas Zettergren
BLIC 9: Brady Caldwell, Maria Crewe

NO 4-6: Farzad Bahrami
Idrott: Tomas Zettergren, Marni Lambeck
Kinesiska: Yaling Guo
Musik: Håkan Gustafsson, Malin Bjunér
Slöjd/trä: Celina Hongslo
Slöjd/textilAgneta Häll
Speciallärare: Kersti Simm, Lena Flemström,
                         Ingalill Ohlsson-Ayoubi

Svenska som andraspråk: SVA: Malin Bergman, Julia Teixeira Gomes

Studie- och yrkesvägledare, SYV: Annika Billetun

22 oktober 2015