Skolavslutning

Plats:
I klassrummet

Datum:
18 december

Startar: 15:30
Slutar: 16:30