FBK - förberedelse klasser 4 - 7

De elever som går i förberedelseklass är nyanlända i Sverige och behöver stöd i att utveckla sitt svenska språk för att förberedas för en skolgång och en framtid här.
Målsättningen är att nå kunskaper i svenska så pass bra att barnen sedan går över till en svensk klass.

Läs gärna mer om hur det fungerar att vara nyanländ i Sverige och svenska skolan på hemsidan Centrum för introduktion i skola, CIS.

12 mars 2015