Elevhälsa

Vårt elevhälsoteam (EHT) består av biträdande rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska samt skolpsykolog som också tjänstgör som skolkurator. En skolläkare finns knuten till skolan samt en studie- och yrkesvägledare (SYV). EHT samarbetar också med skolans elevstödjare.

EHT arbetar hälsofrämjande och förebyggande och i nära samarbete med klasslärare och övrig personal för att skyndsamt kunna ge det stöd våra elever behöver.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa