Elevhälsa

Vårt elevhälsoteam (EHT) består av biträdande rektor, speciallärare, skolsköterska samt skolpsykolog som också tjänstgör som skolkurator. En skolläkare finns knuten till skolan samt en studie- och yrkesvägledare (SYV). EHT samarbetar också med skolans elevstödjare och med antimobbningsteamet.

Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande och i nära samarbete med klasslärare och övrig personal för att skyndsamt kunna ge det stöd våra elever behöver. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt elevhälsoarbete. Våra kontaktuppgifter finner ni under fliken "kontakt".

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa