Skolsköterska / Skolpsykolog

På skolan arbetar skolsköterskan Ingrid Herlitz och skolpsykologen Cecilia Ljungdahl. Skolpsykologen tjänstgör också som skolkurator. En skolläkare finns också knuten till skolan. Skolsköterskan arbetar 100%. Skolpsykologen/Skolkuratorn arbetar 75% måndag - torsdag. Eftersom både skolsköterska och skolpsykolog rör sig ute bland elever och i klasser samt sitter i olika möten går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare eller skicka ett e-mail.

Skolpsykolog
Cecilia Ljungdahl

Cecilia Ljungdahl

Skolsköterska
Ingrid Herlitz
Uppdaterad: