Skolsköterska / Skolpsykolog

På skolan arbetar skolsköterskan Ingrid Herlitz och skolpsykologen Cecilia Ljungdahl. Skolpsykologen tjänstgör också som skolkurator. En skolläkare finns också knuten till skolan. Skolsköterskan arbetar 100%. Skolpsykologen/Skolkuratorn arbetar 75% måndag - torsdag.

Skolpsykolog
Cecilia Ljungdahl

Cecilia Ljungdahl

Skolsköterska
Ingrid Herlitz
Uppdaterad: