Skolpsykolog/Skolsköterska

På skolan arbetar skolpsykologen Cecilia Ljungdahl och skolsköterskan Pernilla Kleven. Skolpsykologen tjänstgör också som skolkurator. Skolpsykologen/Skolkuratorn arbetar 75%, måndag - torsdag. Skolsköterskan arbetar 100%. En skolläkare finns också knuten till skolan.

Skolpsykolog/kurator

Cecilia Ljungdahl

Cecilia Ljungdahl

Skolsköterska

Pernilla Kleven
Uppdaterad: