Ansökan om skolskjuts inför läsåret 20/21

Om du har önskemål att ansöka om skolskjuts för ditt barn enligt särskilda skäl t ex trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller växelvist boende mellan vårdnadshavare, så ska du ansöka så snart som möjligt.

27 augusti 2020