Ansökan om skolskjuts inför läsåret 19/20

Om du har önskemål att ansöka om skolskjuts för ditt barn enligt särskilda skäl t ex trafikfarlig väg, funktionsnedsättning så ska du ansöka så snart som möjligt.

20 mars 2019