Elever från Kvarngärdesskolan arbetar tillsammans med konstnären Saadia Hussain

Tillsammans med besökare och anställda vid arenan och med elever från Kvarngärdesskolan arbetar Saadia Hussain med ett konstprojekt för IFU Arena.

19 oktober 2022