Föreläsning ang sociala medier mm

Tisdagen den 11 december kl. 18.30 - 20.00 i skolans matsal

Föreläsning ang sociala medier och kränkningar på nätet. Föreläsare Niclas Ottosson.
Alla vårdnadshavare är välkomna.

3 december 2018