Fritids under sommaren

Fritidsverksamheten kommer att vara på von Bahrs skola från 13/6 - 11/8.

Fritids är stängt 12 + 15/8. 

5 maj 2022