Information gällande ansökan om fritidsplats

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats i eBarnUngdom.

Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBarnUngdom inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBarnUngdom.
Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

Vid uppsägning av plats ska båda vårdnadshavarna
bekräfta uppsägningen i eBarnUngdom för att den ska vara giltig.

22 oktober 2022