Information inför läsår 21/22

Kvarngärdesskolan får nya lokaler och ny skola ska byggas på skolans nuvarande plats.  I väntan på att vår nya skola står klar ska verksamheten evakueras till andra lokaler. Höstterminen 2022 flyttar vi in i vår modulskola som sätts upp i närheten av IFU arena. Avståndet från den nuvarande Kvarngärdesskolan till modulskolan är cirka 1,5 kilometer. 
 

Kvarngärdesskolan byggdes på 1960-talet och byggnaderna är slitna. C2-huset är extra slitet och därför har grundskolans ledning inom utbildningsförvaltningen beslutat om en evakuering av detta hus ett år tidigare än övriga skolan. Evakueringen av C2-huset innebär vissa förändringar för våra klasser. Främst berörs årskurs 3 som flyttar hela verksamheten till Almtunaskolan under ett läsår (21/22). För våra äldre elever kommer slöjd- och musiklektioner att ges av våra lärare i Gränbyskolans lokaler.  

 

11 maj 2021