Information om Kvarngärdesskolans lokaler

Kvarngärdesskolan ska få nya lokaler och ny skola ska byggas på skolans nuvarande plats.  I väntan på att vår nya skola står klar ska verksamheten flytta till andra lokaler. Höstterminen 2022 flyttar vi in i vår modulskola som sätts upp i närheten av IFU Arena. Avståndet från den nuvarande Kvarngärdesskolan till modulskolan är cirka 1,5 kilometer. 

Kvarngärdesskolan byggdes på 1960-talet och byggnaderna är slitna. C2-huset är extra slitet och därför har grundskolans ledning inom utbildningsförvaltningen beslutat om en evakuering av detta hus ett år tidigare än övriga skolan.  Främst berörs årskurs 3 som i augusti 2021 flyttade hela verksamheten till Almtunaskolan under ett läsår (21/22). För våra äldre elever ges  slöjd- och musiklektioner av våra lärare i Gränbyskolans lokaler.  

Under vårterminen 2022 är Kvarngärdesskolan kvar i sina nuvarande lokaler och till höstterminen 2022 flyttar hela skolan in i vår modulskola vid Gränby sportfält i väntan på att en ny skola byggs.

Mark- och miljödomstolens beslut
Anledningen till att skolan inte evakueras under vårterminen så som tidigare sagts grundar sig på det som framkommer i mark- och miljödomstolens beslut.

Läs hela mark- och miljödomstolens beslut (PDF, 615 KB)

Läs mer i nyheten om Kvarngärdesskolan på uppsala.se

Åtgärder i skolan fortsätter
Skolfastigheter har gjort en rad åtgärder i de nuvarande lokalerna. Åtgärderna fortsätter, det handlar om exempelvis utökade städrutiner, ventilation på dygnet runt, luftrenare är installerade med mera.

Anmäl om ditt barn har symptom 

Om du misstänker att ditt barn som nu går på Kvarngärdesskolan har symptom som kan ha samband med fuktskador på skolan kan du kontakta skolsköterska Pernilla Kleven för en eventuell remiss för vidare utredning. Telefonnummer till skolsköterskan är 018–7275838.  

16 september 2021