Inskolningstider förskoleklass

Dag 1: kl 8:15 - 10:15 med vårdnadshavare

Dag 2: kl 8:15 - 11:30 ink.lunch, utan vårdnadshavare

Dag 3: start kl 8:20

Om ni fått annan information så är det dessa tider ovan som gäller.

Har ni frågor kring antagning och kö mm svarar vi på frågor från måndagen den 12/8

2 juli 2019