Kvarngärdesskolan ska få nya lokaler

Kvarngärdesskolan byggdes på 1960-talet och byggnaderna är slitna. Därför är det glädjande att Uppsala kommun har beslutat att riva skolan och bygga en helt ny och modern skola på samma plats.

Flytten till tillfälliga lokaler är planerad till perioden vårterminen 2022 – höstterminen 2024, utifrån den information vi har just nu. Efter tiden i de tillfälliga lokalerna ser vi fram emot att flytta in i en fin, nybyggd och utbyggd Kvarngärdesskola.

Tillfälliga lokaler vid Gränby sportfält

Uppsala kommun planerar att bygga en tillfällig modulskola dit Kvarngärdesskolan kommer att flytta. Alla Kvarngärdesskolans elever kommer att få plats i den tillfälliga skolan. Skolan planeras ligga vid Gränby sportfält, bakom Relitahallen, intill den nya friidrottsarenan. Avståndet från den nuvarande Kvarngärdesskolan är cirka 1,5 kilometer.

Under tiden för byggnationen kommer Kvarngärdesskolans verksamhet flytta till tillfälliga lokaler. De tillfälliga skolmoduler som byggs idag är ändamålsenliga och har hög kvalitet. Lokalerna kommer vara både större och fräschare än Kvarngärdesskolans gamla lokaler. Det kommer även uppföras skolgård, skolmatsal och plats där vårdnadshavare kan lämna och hämta. Plats för fritidshem och fritidsklubb kommer att finnas. Idrottsundervisningen kommer ske på den närliggande IFU Arena.

Som i alla byggprocesser kan det ske förändringar. Från skolans sida har vi en bra och nära dialog med kommunens fastighetsstab och skolfastighetsbolag som ansvarar för bygget samt med arkitekterna. Om det blir ytterligare förändringar i tidsplanen för flytten så informerar vi er vårdnadshavare så snart som möjligt.

9 november 2020