Öppet hus 21/1-20 samt informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

Öppet hus mellan 8:30 - 13:30, för blivande förskoleklassföräldrar och andra intresserade att ta del av vår verksamhet.

Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar kl 18:00 i D-huset.

10 januari 2020