Skolval 2021

Att söka skola i skolvalet

 

Skolvalsperioden 2021 startar 11 januari och pågår till 1 februari 2021.
• Som vårdnadshavare får du besked om ditt barns placering senast 12 mars.
• Ansökningsperiod för byte av skola i skolvalet, om du inte blivit nöjd med ditt barns placering, är 16 – 24 mars.
• Skolvalet avslutas 30 april.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som:
• ska börja förskoleklass.
• går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

Du ska göra ett skolval i Mitt skolval även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

Om ditt barn har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet med en eller två vårdnadshavare så kan ni söka till våra tvåspråkiga klasser (BLIC). Detta kan ni göra redan nu och det gör ni här på hemsidan under våra verksamheter - BLIC. Ni behöver då även söka till vår skola via Mitt skolval.

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:
• vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola,
• kommer att flytta till Uppsala kommun. 

Pga den rådande pandemin i samhället så kommer vi inte att erbjuda öppet hus inför skolvalet. Om du har frågor eller funderingar och inte finner svar här på vår hemsida så är du alltid välkommen att kontakta oss genom att ringa vår expedition på 018-7275900 och ställa din fråga. 

I skolvalet gäller direktplacering. Det innebär att eleven automatiskt mister sin nuvarande plats när eleven fått en ny placering. För skolbyte under läsår gäller andra regler, se nedan.

 

12 november 2020