Välkommen till Kvarngärdesskolan Uppsala International School

Hej!
Vad roligt att ni har hittat vår skola och vår hemsida! 
Bilden på första sidan är en skiss över vår nya modulskola dit vi flyttar i augusti 2022.

Du som har ett barn som ska börja skolan i augusti 2022, dvs som har födelseår 2016, kan nu söka till våra förskoleklasser med start i augusti 2022. Även du som har barn som är äldre kan söka om skolbyte till oss om du av någon anledning önskar ny skola. På grund av den rådande pandemin så kommer vi tyvärr inte kunna ha något Öppet Hus i år men vi hoppas att ni finner den information ni behöver på denna hemsida.

Här på Kvarngärdesskolan har vi två ordinarie förskoleklasser med undervisning på svenska och en förskoleklass där engelska är undervisningsspråk (Junior Class). Till Junior Class kan endast elever söka som har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet, dvs som dagligen kommunicerar på engelska med en eller två vårdnadshavare. Vi har också en mindre engelsk klass för elever i åk F-4 som enbart stannar i Sverige en kort tid. Elever i de ordinarie klasserna fortsätter upp till årskurs 5 och i de tvåspråkiga klasserna fortsätter eleverna hos oss ända till årskurs 9. All undervisning utgår från den svenska läroplanen Lgr11. Ansökan till tvåspråkig och engelska klass hittar du här.

Inför höstterminen 2022 kommer vår skola att rivas och en ny större skola ska byggas på samma plats. Det betyder att alla våra elever som börjar förskoleklass 2022 kommer att kunna gå kvar på vår skola hela sin tid i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Det betyder också att dessa elever kommer att få vara med om först en flytt till modulskola som kommer att ligga i närheten av IFU Arena och sedan en flytt tillbaka till våra nya fina skolbyggnader om några år när de är klara.

För oss som arbetar på Kvarngärdesskolan är det viktigt att vi ger våra elever frihet att forma sin egen framtid genom att ge de kunskaper de behöver för sin framtid. Lärare och fritidspersonal arbetar tillsammans med elevhälsoteam, socialpedagoger och skolledning för att skapa ett gott inlärningsklimat för våra elever, detta speglas bl a i de väldigt goda resultat vi under lång tid ser att våra elever i årskurs 9 når. Att skolan ska vara en trygg plats med fokus på kunskap och trivsel är för oss en självklarhet.

Om ni har några frågor och funderingar inför skolvalet får ni gärna kontakta biträdande rektor Anna Jones via mejl: anna.jones@uppsala.se eller på tel nr 018-727 59 24.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ KVARNGÄRDESSKOLAN – UPPSALA INTERNATIONAL SCHOOL!

12 januari 2022