Antimobbningsgruppen

Alla vuxna på skolan och i hemmet utgör en viktig resurs när det gäller att förebygga och upptäcka mobbning. Vår inställning mot mobbning och för en positiv människosyn är avgörande för hur vi arbetar.

Kvarngärdesskolan har en speciell antimobbningsgrupp med personal från de olika verksamheterna. Gruppen består av engagerad personal som arbetar förebyggande och med att lösa mobbningsärenden både akut och långsiktigt.

Om du som förälder misstänker mobbning hoppas vi att du tar kontakt med klassläraren.

Uppdaterad: