Sommarfritids

Fritidsverksamheten kommer i år att vara på von Bahrs skola mellan veckorna 27 - 30 där även personal från Kvarngärdesskolan kommer att finnas. 
v 31 är fritids åter här på skolan.

8 juni 2018