Antimobbningsgruppen

Alla vuxna på skolan och i hemmet utgör en viktig resurs när det gäller att förebygga och upptäcka mobbning och annan kränkande behandling. Vår inställning mot kränkningar och för en positiv människosyn är avgörande för hur vi arbetar.

Kvarngärdesskolan har en speciell antimobbningsgrupp med personal från de olika verksamheterna. Gruppen består av engagerad personal som arbetar förebyggande och med att lösa mobbningsärenden både akut och långsiktigt.

Om du som förälder misstänker mobbning ska du i första hand ta kontakt med klassläraren som i sin tur kontaktar antimobbningsteamet. Du kan också kontakta biträdande rektor Anna Jones direkt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Antimobbningsgruppen