Föräldrasamverkan

Föräldramöten höstterminen 

I september kallar skolan/lärare till möte, skolan/lärare ansvarar för innehåll.
Klassrepresentanter utses (2 föräldrar/klass). 

Om intresse finns träffas klassens föräldrar gärna tillsammans med sina barn för möte. Ex på aktiviteter: julpyssel, luciafirande.


Föräldramöten vårterminen 

Ett föräldramöte och/eller klassaktivitetskväll under våren. 
Klassrepresentanterna och lärare samverkar om tid och innehåll. 
Frivilligt och i samförstånd kan fler möten naturligtvis planeras in på initiativ av klassrepresentanterna. Ex. på aktiviteter: sommarfest, information, pedagogiska diskussioner.

Möten för klassrepresentanter

Skolledningen inbjuder klassrepresentanterna till möte 2-4 gånger/termin. Innehåll: allmän information från skolan, verksamhetsförändringar, frågor som föräldrar vill diskutera. 

Klassrepresentanternas roll 

Att vara informationsmottagare/givare för synpunkter till/från föräldrarna. Mycket kan göras skriftligt om rutiner klargörs bland föräldrarna. Skriftlig information kan läraren hjälpa till att sprida i klassen. 

  • Lämna synpunkter på rep.mötet.
  • Delta i diskussioner. 
  • Kalla till ev extra föräldramöten i samverkan med läraren. 
  • Aktivt bidraga till att organisera ev. förtäring och aktiviteter. Delegera gärna.

 
Lärarens roll 

Kalla till mötet i september och ansvara för innehållet. Klassrepresentanterna och lärare samverkar om tid och innehåll för vårens möte. 
Klassläraren ansvarar för att det blir ett möte under vårterminen.
Utvecklingssamtal genomförs en gång/termin. Speciell blankett ska användas, vilka även utgör underlag för elevens individuella studieplan (IUP). 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Föräldrasamverkan