Föräldramöte för blivande elever HT 16

Plats: Förskoleklass D-gård

17 maj

Tid: 18:00– 00:00