Föräldrarepresentant möte

Plats: Via TEAMS

27 september

Tid: 18:00 – 19:00

I skolans matsal