Föräldrarepresentant möte

Plats: Personalrum

16 oktober

Tid: 18:30 – 20:00