Föreläsning ang sociala medier mm

Plats: Matsalen

11 december

Tid: 18:30 – 20:00

Föreläsning angående sociala medier och kränkningar på nätet.
Föreläsare Niclas Ottosson.
Alla vårdnadshavare är välkomna.