Föräldrarepresentant möte

Plats: Personal rum

11 december

Tid: 18:30 – 20:00