Föräldrarepresentantmöte

Plats: Personalrummet

20 september

Tid: 18:30– 20:00

Dagordning:

  • Val av sekreterare
  • Information om verksamheten
  • Utvärdera skolstarten
  • Diskutera fram förslag till frågor som ska tas upp under föräldrar representants möten.