Föräldrarepresentantmöte

Plats: Personalrummet

15 november

Tid: 18:30– 20:00