Föräldrarepresentantmöte

Plats: Personalrummet

15 november

Tid: 18:30–20:00