Föräldrarepresentantmöte

Plats: Personalrummet

16 maj

Tid: 18:30–20:00