Informationsmöte för blivande förskoleklasselever

Plats: D-huset

21 januari

Tid: 18:00