Informationsmöte för blivande förskoleklasselever

Plats: Skolans matsal

17 januari

Tid: 18:00– 00:00