Föräldramöte nya förskoleklasser

Plats: Personalrum

19 januari

Tid: 18:30– 00:00

Information för blivande förskoleklassbarn ht 2016