Skolavslutning Åk 6-9

Plats: S:t Pers kyrka

8 juni

Tid: 16:00–00:00

Vårdnadshavare välkomna.