Skolavslutning Åk 6-9

Plats: S:t Pers kyrka

11 juni

Tid: 16:00

Vårdnadshavare välkomna.