Skolavslutning F-5 + FBK 4-7

Plats: S:t Pers kyrka

9 juni

Kl. 8:30 - F - 1

Kl. 9:30 - Åk 4-5 + FBK 4-7

Kl. 10:30 - Åk 2-3

Vårdnadshavare välkomna.