Förskoleklass

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola. 
Vi strävar efter att ge eleverna en bra balans mellan leken och de skolförberedande uppgifterna. 

Våra mål är att eleverna
  • utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
  • utvecklar sitt eget sätt att lära
  • utvecklar sin tillit till den egna förmågan
  • känner trygghet, lär sig ta hänsyn och visar respekt i samspel med andra
  • är väl förberedda för åk 1 

 

Uppdaterad: