Houses

Ett antal gånger under året jobbar vi i tvärgrupper över olika årskurser för att stärka sammanhållningen på skolan.

När eleverna börjar på skolan tilldelas de en färg och hör sedan till den färggruppen under hela skolgången, vilket gör att eleverna lär känna varandra och känner sig trygga.

I Houses arbetar vi bland annat med gruppstärkande aktiviteter, samarbetsövningar och värdegrundsarbete.

Uppdaterad: