Skolpsykolog/kurator

På skolan arbetar skolpsykologen Cecilia Ljungdahl . Skolpsykologen tjänstgör också som skolkurator. Skolpsykologen/Skolkuratorn arbetar 75%, måndag - torsdag.

Skolpsykolog/kurator

Cecilia Ljungdahl

Cecilia Ljungdahl

Uppdaterad: