Tvåspråkiga klasser (BLIC) och engelska klass

BLIC:

Våra tvåspråkiga klasser har lärare som antingen växte upp i engelsktalande länder eller har bott och arbetat där i flera år. All undervisning i förskoleklass och i årskurs 1 är på engelska. Undervisning i svenska införs efter de första två åren och stiger till 50% i årskurs 3 upp till årskurs 9.

BLIC klasserna riktar sig till elever som är tvåspråkiga (svenska och engelska) vid den tidpunkt då de börjar skolan. De flesta av våra studenter använder två språk hemma och/eller har gått på andra engelskspråkiga skolor där de har lärt sig engelska på en avancerad nivå innan de ansöker till BLIC.

Om ditt barn är tvåspråkigt så är du välkommen att ansöka till våra BLICklasser. Detta gör du genom att fylla i denna blankett (DOC, 55 KB) och skicka den till anna.jones@uppsala.se. Anna kommer sedan att kontakta dig inom kort så att du vet om en plats finns tillgänglig eller inte. När din ansökan registreras och om/när du erbjuds en plats, måste du också att ansöka via uppsala.se/ebarnungdom.

Engelsk klass:

Vår engelska klass är för elever i förskoleklass till årskurs 3. Eleverna i denna klass talar inte svenska, och de är bara här för att stanna för en kort begränsad tid. Elever vars föräldrar forskar vid universitetet prioriteras till denna klass.

Om ditt barn uppfyller ovanstående kriterier så kan du ansöka till engelska klassen genom att skicka denna ansökningsblankett (DOC, 55 KB) till anna.jones@uppsala.se. När din ansökan registreras och om/när du erbjuds en plats, måste du också att ansöka via uppsala.se/ebarnungdom.

För ytterligare information om de tvåspråkiga klasser (BLIC) eller engelsk klass, kontakta Anna Jones.

Uppdaterad: