Fritids

För barnen i åk F-3 har vi fritidsverksamhet som är öppen mellan 06.30 och 17.30.

Här finns det utrymme för att skapa spontana och tillfälliga aktiviteter där barnens egna önskemål och intressen får styra verksamheten.

Vi arbetar efter ett väl strukturerat veckoschema där varje avdelning anpassat aktiviteterna utifrån barnens ålder och behov. Här erbjuds bl.a. uteaktiviteter, pyssel, teater och fritidskör.

Fritids arbetar efter samma läroplan som skolan, Lgr 22. Vår uppgift är att erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet som kompletterar skolan. De kan på det sättet få en meningsfull och utvecklande fritid.

Vidare vill vi ge barnen den omsorg som krävs för att föräldrarna ska känna sig trygga och kunna förena föräldraskapet med förvärvsarbete eller studier.

Kvarngärdesskolans fritidsverksamhet är uppdelad på fyra avdelningar som är integrerade i skolans lokaler.

Välkomna till oss.

Fritidspersonalen

Uppdaterad: