Spetsengelska

Kvarngärdesskolan har Skolverkets tillstånd att bedriva spetsutbildning i engelska. De elever som blir antagna till spetsutbildningen påbörjar detta i årskurs 7. Under högstadieåren läser eleverna även första årets gymnasiekurs och får betyg för denna efter åk 9. 

De av våra elever som är intresserade av spetsutbildning i engelska behöver göra ett antagningsprov som består av en muntlig och en skriftlig del. Eleverna får information om detta efter årskurs 6.

De elever som inte väljer att söka till spetsutbildningen fortsätter läsa enligt vår ordinarie engelskaundervisning.

För mer information om spetsutbildningen, kontakta biträdande rektor Anna Jones

Uppdaterad: