Spetsengelska

Kvarngärdesskolan har Skolverkets tillstånd att bedriva spetsutbildning i engelska. Elever börjar spetsutbildningen i engelska i år 7. I årskurs 9 läser eleverna första årets gymnasiekurs och får betyg för denna efter åk 9. Vi kommer att göra nationella proven för åk 9 i engelska precis som vanligt.

Våra lärare i engelska samarbetar med engelsklärarna på Katedralskolan, en gymnasieskola i Uppsala kommun. I årskurs 9 kan våra elever få möjlighet att samarbeta med elever från Katedralskolan inom vissa områden. För att säkerställa kunskapsnivån kommer provkonstruktion och betygssättning ske i samarbete med lärare från Katedralskolan.

Är du intresserad av spetsutbildning i engelska? Då måste du göra ett ansökningsprov. Ansökningsprovet består av en muntlig och en skriftlig del.

Vi kommer att ha kvar vår vanliga engelskaundervisning för de elever som inte går i spets-engelska.

För mer information, kontakta Anna Jones

Uppdaterad: