ECIS

 

Kvarngärdesskolan medlem i ECIS, European Council of International Schools, som är ett globalt nätverk som stöder och utvecklar strategier för internatonella skolor världen över.

För mer information, se www.ecis.org

Uppdaterad: