Fritids och fritidsklubben

Fritidsavdelningar 

Här finns telefonnummer till de olika fritidsavdelningar samt vem som ansvarig på varje avdelning. Lättast att nå oss på telefon är efter kl 13.30.

Morgon och kvällsomsorg: Telefon: 072-254 40 51

Förskoleklass A + B + Juniorclass: Telefon: 072- 254 40 51
Ansvarig F-klasser: Camilla Röjmarker 

Åk 1 : Telefon: 072-572 34 11
Ansvarig åk 1: Ahmed Al-Saffar

Åk 2: Telefon: 072-572 34 12
Ansvarig åk 2: Pär Henningsson

Åk 3: Telefon: 073-423 56 16
Ansvarig åk 3: Bahram Karim

Fritidsklubben åk 4-6: Telefon: 018-727 16 14

Fritidssamordnare: Susanna Ajdert

Uppdaterad: