Fritids och fritidsklubben

Fritidsavdelningar 

Här finns telefonnummer till de olika fritidsavdelningarna. Lättast att nå oss på telefon är efter kl 13.30.

Morgon och kvällsomsorg: Telefon: 018-727 58 26, mob.nr 072-574 80 13

Juniorclass: Telefon: 018-727 58 11, mob.nr. 072-254 40 51

Förskoleklass A och B: Telefon: 018-727 58 26

Åk 1a och 1b : Telefon: 0734-235 616

Blic 1 och Blic 2: Telefon: 0734-235 617

Åk 2a och 2b: Telefon: 0725-723 411

Åk 3a, 3b och Blic 3: Telefon: 0725-723 412

Fritidsklubben åk 4-6: Telefon: 018-727 16 14

Fritidssamordnare: Susanna Ajdert

Uppdaterad: