Fritids och fritidsklubben

Fritidsavdelningar 

Här finns telefonnummer till de olika fritidsavdelningarna. Lättast att nå oss på telefon är efter kl 13.30.

Morgon och kvällsomsorg: Telefon: 072-254 40 51

Juniorclass: Telefon: 072-254 40 51

Förskoleklass A+B: Telefon: 072- 574 80 13 

Åk 1a och 1b : Telefon: 072-572 34 12

Blic 1 och Blic 2: Telefon: 073-423 56 17

Åk 2a och 2b: Telefon: 073-423 56 16

Åk 3a, 3b och Blic 3: Telefon: 072-572 34 11

Fritidsklubben åk 4-6: Telefon: 018-727 16 14

Fritidssamordnare: Susanna Ajdert

Uppdaterad: