Fritids och fritidsklubben

Fritidsavdelningar 

Här finns telefonnummer till de olika fritidsavdelningarna. Lättast att nå oss på telefon är efter kl 13.30.

Morgon och kvällsomsorg: Telefon: 018-727 58 26

Juniorclass: Telefon: 018-727 58 11

Förskoleklass: Telefon: 018-727 58 26

Åk 1a och 1b : Telefon: 0734-235 616

Blic 1 och Blic 2: Telefon: 0734-235 617

Åk 2a och 2b: Telefon: 0725-723 411

Åk 3a, 3b och Blic 3: Telefon: 0725-723 412

Fritidsklubben åk 4-6: Telefon: 018-727 16 14

Fritidssamordnare: Susanna Ajdert

11 januari 2018