Svenska klasser åk F-5

I de svenska klasserna kan elever gå från förskoleklass till årskurs 5. Här sker all undervisning på svenska och eleverna har ämnet engelska enligt den svenska läroplanen LGR 11. 

Till de svenska klasserna söker du genom eBarnUngdom.

Uppdaterad: