Svenska klasser

I de svenska klasserna går elever från förskoleklass till årskurs 5. Här fokuserar vi på kommunikation och undervisning på svenska. 

12 februari 2015