Svenska klasser

I de ordinarie svenska klasserna kan eleverna gå från förskoleklass till årskurs 5 för närvarande. Fr o m augusti 2025 kommer dessa klasser fortsätta ända upp till årskurs 9. Här sker all undervisning på svenska och eleverna har ämnet engelska enligt den svenska läroplanen LGR 22. 

Välkommen att söka via Mitt skolval.

Uppdaterad: