Fritidsklubben

För årskurs 4-6 finns en fritidsklubb i skolans lokaler. För mer information
kontakta fritidsklubben på telefon 018-7271614.

Uppdaterad: