Skolledning

Rektor
Gunilla Söderström

Profilbild

Biträdande rektor
Anna Jones

Anna Jones

Biträdande rektor
Susanna Ajdert

Profilbild

11 januari 2018