Skolsköterska

Pernilla Kleven heter jag och är skolsköterska på Kvarngärdesskolan.

Kontaktuppgifter 

Telefon: 018-727 58 38

E-post: pernilla.kleven@uppsala.se 

 

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundervisning, hälsoundersökningar.  I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2,4,7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Läs mer om hälsobesök: Medicinsk elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

Vaccinationer
Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.
Läs mer om vaccinationer:  Medicinsk elevhälsa i skolan - Uppsala kommun och Folkhälsomyndighetens hemsida.

Skolläkare
Till elevhälsan finns en skolläkare som erbjuder konsultation om skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan någon gång per termin. Tid till skolläkaren bokas via mig.

Tystnadsplikt
Jag och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt

Uppdaterad: