Välkommen till Kvarngärdesskolan

Kvarngärdesskolan är en F-9 skola som för närvarande ligger på Råbyvägen 69A i temporära byggnader. Uppsala kommun bygger en helt ny Kvarngärdesskola vår vår ursprungliga adress på Thunmansgatan 47. I augusti 2025 är det planerat att flytta tillbaka och samtidigt utöka årskurs 6-9 så att alla våra elever kan fortsätta hela sin grundskoletid hos oss.

Nuvarande så finns ordinarie klasser från förskoleklass till årskurs 5 och tvåspråkiga klasser (BLIC) från förskoleklass (Junior Class) till årskurs 9. I Blic går elever som har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet. Vi erbjuder också en mindre Engelsk klass för elever som enbart är i Sverige en kort period. För våra högstadieelever erbjuds Spetsutbildning i engelska samt Cambridgeutbildning i matematik och NO. För mer information och om hur du ansöker till de olika klasserna se under "Våra verksamheter" i menyn.

För förskoleklass till årskurs 3 finns fritidshem och från årskurs 4 och uppåt kan våra elever skrivas in i fritidsklubb som bedrivs i skolans lokaler.

All vår undervisning utgår från den svenska läroplanen; LGR22. 

Skolans mål är att utbilda våra elever till att förstå att kunskap ger frihet att forma sin egen framtid. Vi har höga förväntningar på varandra och på våra elever och i årskurs 9 når våra elever höga resultat och 100% gymnasiebehörighet sedan flera år tillbaka.

15 januari 2024