Kvarngärdesskolan, Uppsala International School

Kvarngärdesskolan är en F-9 skola i centrala Uppsala i ett område med både nybyggnation och äldre byggnader. Skolan är byggd 1965 och står inför en ombyggnation inom de närmaste åren. Under den tid den nya skolan byggs är det planerat att verksamheten ska bedrivas i andra lokaler i närheten.

Kvarngärdesskolan är en relativt stor skola men olika årskurser har olika hus och olika skolgårdar vilket gör att man som elev känner att man går i en liten skola trots de ca 600 elever som är del av vår gemenskap.

Här finns ordinarie klasser från förskoleklass till årskurs 5 och tvåspråkiga klasser (BLIC) från förskoleklass (Junior Class) till årskurs 9. Vi erbjuder också en mindre Engelsk klass för elever som enbart är i Sverige en kort period. Kvarngärdesskolan är den enda skolan i Uppsala som erbjuder undervisning på engelska redan från förskoleklass för vissa elever. För mer information om hur du ansöker till de olika klasserna se under "Våra verksamheter" i menyn.

För förskoleklass till årskurs 3 finns fritidshem och från årskurs 4 och uppåt kan våra elever skrivas in i fritidsklubb som bedrivs i skolans lokaler.

All vår undervisning utgår från den svenska läroplanen; LGR11. Språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer. Litteracitet och digitalisering är högt prioriterade mål hos alla arbetslag på skolan.

Vi utbildar elever till att förstå att kunskap är vägen till frihet att forma sin egen framtid och våra elever i åk 9 har över tid höga resultat och 100% av våra elever från åk 9 fick gymnasiebehörighet förra läsåret. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kvarngärdesskolan, Uppsala International School