Om skolan

Kvarngärdesskolan - Uppsala International School.

Vi är en tvåspråkig grundskola med både svenska och engelska.Vi har svenska som undervisningsspråk från förskoleklass till åk 5 och engelska från förskoleklass till åk 9.
Vi är en internationell skola som arbetar intensivt med språkutveckling och kultur. Kvarngärdesskolan är den enda skolan i Uppsala som erbjuder undervisning på engelska redan från förskoleklass.