Välkommen till Kvarngärdesskolan, Uppsala International School

Hos oss finns klasser med olika språkinriktning:

Åk F-5, klasser med svenska som undervisningsspråk
Åk F-9, klasser med tvåspråkig undervisning (svenska och engelska)
Åk F-4, klass med enbart engelska som undervisningsspråk

För mer information om hur du ansöker till de olika klasserna se under "Våra verksamheter" i menyn.

Vi är en internationell skola som arbetar intensivt med språkutveckling och kultur. Kvarngärdesskolan är den enda skolan i Uppsala som erbjuder undervisning på engelska redan från förskoleklass för vissa elever.

Kvarngärdesskolan ligger inom ett trafikskyddat område och trots det centrala läget finns många grönområden kring skolan.

Skolan är uppdelad i fem olika närliggande hus. Detta gör att man som elev känner att man går i en liten skola trots de närmare 630 elever som är del av vår gemenskap.
All vår undervisning utgår från den svenska läroplanen LGR11.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Kvarngärdesskolan, Uppsala International School