Hej.

Vad roligt att ni är intresserad av våra förskoleklasser på Kvarngärdesskolan. Du som har ett barn som ska börja skolan i augusti 2024, dvs som har födelseår 2018, kan söka till våra förskoleklasser under skolvalsperioden 15 januari till 31 januari 2024.

På Kvarngärdesskolan har vi två förskoleklasser med ordinarie undervisning på svenska och en förskoleklass där engelska är undervisningsspråk (Junior Class). Till Junior Class kan endast elever söka som har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet, dvs som dagligen kommunicerar på engelska med en eller två vårdnadshavare. All undervisning utgår från den svenska läroplanen Lgr22.

Höstterminen 2024 börjar tisdagen den 20 augusti. I början av terminen kommer vi att ha inskolningsdagar för våra nya förskoleklasselever men efter den perioden är skoldagen 8.15 till 13.30. Om du efter den tiden behöver fritidsplats för ditt barn så söker du det via Uppsala kommun efter att du fått erbjudande om skolplats hos oss. Vårt fritidshem har öppet från 6.30 till 17.30.

I våra förskoleklasser finns det plats för 28 elever i varje klass och vi har 2 förskollärare och minst en resurspersonal i varje klass, detta för att kunna möta alla elevers intressen, erfarenheter och förutsättningar på bästa sätt redan från första dagen hos oss på Kvarngärdesskolan.

Vi lägger stort fokus i förskoleklass på värdegrundsarbete och på att lära våra elever att ta ansvar i grupp. Det är viktigt för oss att våra elever känner sig trygga, sedda och lyssnade till och att de redan från början får stöd i att skapa goda kamratrelationer. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt genom bl. a Bornholmsmodellen och vi genomför varje år skolverkets kartläggning av elevernas kunskaper inom språk och matematik. Kartläggningen är ett stöd för våra lärare att forma undervisningen efter elevernas olika förkunskaper.

Skolan befinner sig tillfälligt på Råbyvägen 69A, i närheten av IFU Arena. Planen är att vi inför höstterminen 2025 flyttar tillbaka till vår ursprungliga adress på Thunmansgatan 47 där man just nu bygger en helt ny skola. De elever som börjar hos oss nu följer självklart med i flytten tillbaka till Kvarngärdet. Detta betyder att alla våra elever som börjar förskoleklass 2024 kommer att kunna gå kvar på vår skola hela sin tid i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Det betyder också att dessa elever kommer att få vara med om att flytta in en helt ny skola när den är klar.

Vi kommer att ha Öppet Hus tisdag 23/1 med informationsmöte kl 18.00-19.00.

VARMT VÄLKOMNA TILL KVARNGÄRDESSKOLAN

Uppdaterad: