Hej!

Vad roligt att ni är intresserad av våra förskoleklasser på Kvarngärdesskolan. Du som har ett barn som ska börja skolan i augusti 2022, dvs som har födelseår 2016, kan söka till våra förskoleklasser.

På grund av den rådande pandemin så kommer vi tyvärr inte kunna ha något Öppet Hus i år men vi hoppas att ni finner den information ni behöver på denna hemsida. Om ni har några frågor och funderingar får ni gärna ringa bitr. rektor Anna Jones på 018-727 59 24 eller maila Anna.

På Kvarngärdesskolan har vi två förskoleklasser med ordinarie undervisning på svenska och en förskoleklass där engelska är undervisningsspråk (Junior Class). Till Junior Class kan endast elever söka som har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet, dvs som dagligen kommunicerar på engelska med en eller två vårdnadshavare. All undervisning utgår från den svenska läroplanen Lgr11.

Höstterminen 2022 börjar tisdagen den 16 augusti. I början av terminen kommer vi att ha inskolningsdagar för våra nya förskoleklasselever men efter den perioden är skoldagen 8.15 till 13.30. Om du efter den tiden behöver fritidsplats för ditt barn så söker du det via ebarnungdom efter att du fått erbjudande om skolplats hos oss. Det är samma person som arbetar under skoltid som under fritidstid. Fritidshemmet har öppet från 6.30 till 17.30.

I våra förskoleklasser finns det plats för 28 elever i varje klass och vi har 2 förskollärare och minst en resurspersonal i varje klass, detta för att kunna möta alla elevers intressen, erfarenheter och förutsättningar på bästa sätt redan från första dagen hos oss på Kvarngärdesskolan.

Vi lägger stort fokus i förskoleklass på värdegrundsarbete och på att lära våra elever att ta ansvar i grupp. Det är viktigt för oss att våra elever känner sig trygga, sedda och lyssnade till och att de redan från början får stöd i att skapa goda kamratrelationer. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt genom bl. a Bornholms modellen och vi genomför varje år skolverkets kartläggning av elevernas kunskaper inom språk och matematik. Kartläggningen är ett stöd för våra pedagoger att forma undervisningen efter elevernas olika förkunskaper.

Inför höstterminen 2022 kommer vår skola att rivas och en ny större skola ska byggas på samma plats. Det betyder att alla våra elever som börjar förskoleklass 2022 kommer att kunna gå kvar på vår skola hela sin tid i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Det betyder också att dessa elever kommer att få vara med om först en flytt till modulskola som kommer att ligga i närheten av IFU Arena och sedan en flytt tillbaka till våra nya fina skolbyggnader när de är klara. 

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ KVARNGÄRDESSKOLAN!

 

Uppdaterad: