Skolskjuts / Busskort

Alla som har 2 respektive 4 kilometer till skolan kommer automatiskt att få ett busskort hem i brevlådan. Skolan administrerar inte längre barnens busskort utan det är Antagningsenheten för busskort som gör det.

Om du har särskilda skäl, som t. ex ett funktionshinder, hittar du mer information om hur du ansöker via länken nedan.

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Uppdaterad: