Skolavslutning F-5

Plats: S:t Pers kyrka

12 juni

Kl. 8:30, F - 1

Kl. 9:30, Åk 4 - 5

Kl. 10:30, Åk 2 - 3 och Engelska klassen

Vårdnadshavare välkomna.