Skolavslutning F-9

Plats: I resp. klassrum

9 juni

Eleverna firar skolavslutingen i sina respektive klassrum utan VH